Mgr. Anna Salajková
notářka v Mělníku
 
 

OBSAZENÍ KANCELÁŘE
 
 
 
Notářka - Mgr. Anna Salajková

Notářská koncipientka – Mgr. Martina Steinbachová

Notářská tajemnice - Bc. Pavlína Lajmrová

Kancelářský pracovník - Bohumil Svášek

 
 
 

Zpracování a ochrana osobních údajů v notářské kanceláři